Wycena do kredytu hipotecznego

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego.

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego odgrywa ważną rolę na etapie udzielania kredytu oraz w czasie jego obowiązywania i windykacji. Oszacowanie wartości nieruchomości wykorzystywane jest dla potrzeb określenia wielkości ryzyka przyjmowanych przez instytucje bankowe. 

Ogólne zasady wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności regulowane są przez polskie prawo tj. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności określaną wartością jest wartość rynkowa. Dopuszczalna jest sytuacja, żeby na zamówienie wierzyciela rzeczoznawca majątkowy określił inne rodzaje wartości tj. wartość odtworzeniowa, wartość dla sprzedaży wymuszonej.

Podstawowym dokumentem, który sporządza rzeczoznawca majątkowy w związku z wyceną nieruchomości dla potrzeb związanych z zabezpieczeniem wierzytelności jest operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami prawa i rekomendacjami wierzyciela.

Wycena dla kilku Banków

Często zdarza się, że osoby ubiegający się o kredyt hipoteczny swoje wnioski kredytowe składają w kilku bankach, które proponują odpłatnie wyceny wewnętrzne. Korzystnym rozwiązaniem jest wykonanie wyceny zewnętrznej tzn. jednego operatu szacunkowego, który akceptowalny jest przez wybrane przez nas Banki. W drugim przypadku za wycenę zapłacimy tylko raz.

Zapraszam do kontaktu, więcej informacji na stronie głównej – wycenie.com